Skip to main content

Pinksteren!

By 30 mei 2020juni 7th, 2020Quarantainetijd

Precies op het Joodse feest van de 50ste dag, het oogstfeest, laat Lucas in de Handelingen 2, 1-11 het Pinksterwonder gebeuren.

“Toen de dag van het Vijftigdagenfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar…”  en dan begint het, dan begint ons verhaal, daar begint  het christendom …

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, de drie hoogdagen die Corona ons belet om samen te vieren, zijn eigenlijk de feestelijke uitdrukking van eenzelfde besef:  het verhaal van Jezus van Nazareth “die gij aan de heidenen hebt uitgeleverd en laten kruisigen en doden…” is niet afgelopen, zijn executie is geen amen en uit.

In zijn Pinksterverhaal geeft Lucas weer hoe de leerlingen, na hun ontreddering over het gruwelijke einde van hun rabbi, tot het besef zijn gekomen dat hij verder leeft: de indruk dat zijn charisma op hen gemaakt heeft,  is onuitwisbaar levendig. 

Nu pas, nu zijn dood al hun verblinde verwachtingen heeft doorprikt, nu pas begrijpen zij de volle draagwijdte van het sterke verhaal dat hij  heeft verkondigd, een verhaal van bevrijding in ommekeer, in ‘bekering’ .

En zij begrijpen, zij ervaren: dat verhaal moet worden doorverteld, die oproep tot bevrijdende bekering , tot ommekeer,  moet worden verder gezet.

En na een lange periode van angstig onderduiken, bang dat ook zij, als zijn leerlingen, zouden worden vervolgd, treden zij naar buiten om te verkondigen wat zij hebben gezien en gehoord, en wat zij nu hebben begrepen.

Wellicht  heeft dit veel langer geduurd dan deze symbolische vijftig dagen, maar feit is: het wonder is gebeurd, de bange volgelingen zijn getuigen geworden…

Daar begint dus ons verhaal, wat begon in Galilea is niet begraven in Jeruzalem, het wordt opengetrokken ‘… naar ieder volk op aarde’ en tot op vandaag, ‘hebben ook wij  hen in onze eigen taal horen spreken over Gods grote daden’.

Tot op vandaag blijft de oproep tot bekering actueel , sterker dan ooit klinkt vandaag de vraag naar anders gaan leven: bevrijd van verslavend routinedenken, solidair met de zwakken, bezorgd om welzijn, om genoeg voor iedereen, om recht op wat menswaardig is …

Pinksteren roept ons op om in het spoor van die leerlingen te blijven getuigen van Gods droom van bevrijding, van Gods grote werken …

Zalige hoogdag, zalige feestdag.

Leo