In elke viering is er een verhaal voor de kinderen. Ofwel is dat het bijbelverhaal uit de eerste lezing of het evangelie, ofwel een parallelverhaal.
De kinderen komen aan de tekentafel zitten, de verteller gaat bij hen zitten en vertelt aan de lage tafel, met de micro, zodat iedereen kan meeluisteren.

Dan gaan de kinderen aan het werk met potloden, stiften of verf. Of er wordt geknutseld.

Op het einde van de viering steken ze hun werkstukken hoog omhoog. De gemeenschap applaudisseert blij. De tekeningen komen achteraf aan de muur.