Het koor repeteert elke zondag om 10.30 u., een half uur voor de viering dus. Er wordt ingezongen en de liederen van de viering – vaak meerstemmig – worden aangeleerd of herhaald. Nieuwe zangers en muzikanten zijn heel welkom.  Ook kinderen vanaf 7 jaar en jongeren kunnen meedoen.

De begeleiding gebeurt met piano, orgel, gitaar, basgitaar, doedelzak … al naargelang de stijl van het lied.Het koor ziet zichzelf als motor van de samenzang. Samen zingen is meer dan versiering. Het schept verbondenheid en is een krachtige taal in een gemeenschap van gelijken. Tijdens de communie is er gewoonlijk instrumentale muziek: orgel, piano, …