Beloken Pasen

Hier een bezinning vanuit ‘De Brug’ in Lier.

De site https://www.leerhuisenliturgie.be/
biedt een fijne bezinning.