Bij het begin van de veertigdagentijd

By 20 februari 2021maart 19th, 2021Quarantainetijd

In de veertigdagentijd vind je hier elke week een verhaal en enkele gedachten bij de zondagslezingen. Zo worden deze abnormale tijden toch wat normaler.

Voor de kinderen is er – zoals in elke viering – een verhaal. Het verhaal gaat over Noach en zijn ark (Genesis 6-9).
Je mag een tekening maken en een foto ervan opsturen naar Cathy (cathyroekenssindic@gmail.com).

De lezing komt uit Marcus 1, 12-15. Jean-Maurice becommentarieert de tekst.

Meteen daarna dreef de Geest Jezus de woestijn in.
13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’